Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Går det urskilja skillnader i målkongruens med avseende på interaktiva ekonomistyrsystem? ; Is it possible to define any differences in goal congruence considering interactive Management Control Systems (MCS)?

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management
  • Publication Date:
   2006
  • Collection:
   BTH (Blekinge Institute of Technology): DIVA / Blekinge Tekniska Högskola
  • Abstract:
   Titel: Går det urskilja skillnader i målkongruens med avseende på interaktiva ekonomistyrsystem? Författare: Lina Lindgren och Viktoria Mandelberg Handledare: Lars Svensson Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng Syfte: Vi vill med denna uppsats undersöka om det blir en bättre målkongruens hos företag med mer interaktivitet i sina ekonomistyrsystem. Vi vill också undersöka om företag har samma grad av målkongruens, oberoende av vilken situation företaget befinner sig i. Metod: Vi har valt att genomföra vår studie med hjälp av en enkätundersökning riktad till slumpvalda, tillverkande företag. Vi har kategoriserat våra frågor efter den befintliga teori vi använt oss av. Sammanställning av enkäten gjordes i e-Val, Excel och SPSS för att vi skulle kunna analysera utfallet. Slutsatser: Vi kunde konstatera att de undersökta företagen, överlag, var mer interaktiva i sin ekonomiska styrning. En viktig slutsats var att större inslag av interaktivitet i ekonomistyrsystemen inte tycks leda till bättre målkongruens. En annan viktig slutsats var att kvinnor och män i samma företag hade sämre målkongruens. En tredje slutsats var att om ett företags situation är föränderlig/osäker, visar detta sig i målen som då också ständigt ändras, vilket även visade på sämre målkongruens, dvs. företags enkelhet att nå målkongruens ändras med situationen.
  • File Description:
   application/pdf
  • Relation:
   http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-4304; Local oai:bth.se:arkivex9068D99B156EB034C12571AA00630D6E
  • Online Access:
   http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-4304
  • Rights:
   info:eu-repo/semantics/openAccess
  • Accession Number:
   edsbas.5BC890BF