Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Missio Inter Gentes migrantų pastoracijoje ; Missio Inter Gentes in the pastoral care of migrants

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Date:
   2021
  • Collection:
   Vytautas Magnus University e-Publication Repository (VMU ePub) / Vytauto Didžiojo universitetas: e. publikacijų talpykla (VDU ePub)
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   Migracijos fenomenas iškelia poreikį iš naujo reflektuoti Bažnyčios misijos pasaulyje suvokimą, kuris Visuotiniame Vatikano II susirinkime apibrėžtas kaip missio ad gentes. Remiantis migracijos teologijos tyrėjų darbais analizuojamas pastoracijos tarp migrantų vaidmuo, kurį galima apibūdinti kaip perėjimą nuo ad gentes į inter gentes sampratą. Straipsnyje autorė nagrinėja sąvokos missio inter gentes ištakas Šv. Rašte: Jėzaus susitikimo su samariete prie šulinio pasakojime. Remiantis Apreiškimu išskiriami galimi keturi inter gentes taikymo etapai: susitikimas svetingumo plotmėje, atjauta ir empatija, skelbimas per liudijimą, evangelizacija per buvimą tarp žmonių. Etapai pateikiami kaip galimo pritaikomumo migrantų pastoracijoje aspektai remiantis pop. Pranciškaus veiksmais: priimti, apginti, skatinti, integruoti ; The phenomena of migration encourages the Catholic Church to reconsider its Mission in the World, which was defined in the Second Vatican Council as missio ad gentes. The development of pastoral care of migrants in the last decade and researches made in the field of theology of migration raise the need to move from the concept of ad gentes to the concept of inter gentes. In the article, the author examines the origins of the concept of missio inter gentes in Scripture’s story of Jesus meeting the Samaritan at the well. According to Revelation, there are four possible stages in the application of inter gentes: meeting in the plane of hospitality, compassion and empathy, proclamation through testimony, evangelization through presence among people. These stages highlight aspects of presumable adaptability in the pastoral care of migrants as expressed by Pope Francis: to welcome, to protect, to promote and to integrate ; Katalikų teologijos fakultetas ; Vytauto Didžiojo universitetas
  • File Description:
   p. 216-222; text/xml; application/pdf
  • ISBN:
   978-0-00-656600-7
   0-00-656600-6
  • ISSN:
   08687692
  • Relation:
   LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2021, T. 106; Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Philosopher's Index; Academic Search Complete (EBSCO); Scopus; VDU02-000067075; https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129299/2/ISSN0868-7692_2021_T_106.PG_216-222.pdf; https://hdl.handle.net/20.500.12259/129299; https://doi.org/10.24101/logos.2021.23; WOS:000656600600023
  • Accession Number:
   10.24101/logos.2021.23
  • Online Access:
   https://doi.org/20.500.12259/129299
   https://doi.org/10.24101/logos.2021.23
   https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129299/2/ISSN0868-7692_2021_T_106.PG_216-222.pdf
   https://hdl.handle.net/20.500.12259/129299
  • Rights:
   open access ; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
  • Accession Number:
   edsbas.F1428B40