Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Retailmarketing

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Type:
   eBook.
  • Abstract:
   In dit boek staat de vraag centraal hoe retailing, in de huidige dynamische wereld, in zijn werk gaat. Het boek helpt studenten en professionals feitenkennis op te bouwen over de retail en geeft tegelijkertijd inzicht in hoe de dynamiek werkt in deze branche. Een handboek voor studenten die zich voorbereiden op een carrière in de retail en voor professionals in het vak. De meeste Nederlandse tekstboeken behandelen de retailsector vanuit de vraagstelling: wat is retailing? Hoewel deze vraagstelling ook in dit boek aan de orde komt, ligt de nadruk toch op het beantwoorden van een andere vraag, namelijk: hoe doe ik retailing? Die vraag is met name interessant omdat nieuwe werknemers in de retail zelden in een situatie komen dat zij direct te maken krijgen met het opzetten van volkomen nieuwe retailconcepten of nieuwe businessmodellen. Vaker gaan zij bij bestaande bedrijven werken, waar de probleemstelling meer is gericht op verbetering, optimalisering en digitalisering van de bestaande operatie (zowel op het gebied van de marktbenadering als op het gebied van de interne procesvoering). In toenemende mate zien we dat naast digitalisering ook innovatie een rol speelt, niet alleen op technologisch gebied, maar ook in de vorm van nieuwe businessmodellen. Dit boek houdt daar rekening mee. In deze herziene, zevende editie zijn nieuwe cases toegevoegd en is er volop aandacht voor de impact van digitalisering op retailstructuren en -processen. Statistieken en retailinzichten en -trends zijn in deze editie geactualiseerd. Retailmarketing is bij uitstek geschikt voor hbo-opleidingen als Commerciële Economie, Small Business & Retail Management en Food & Business, maar kan zeker ook bij aanverwante opleidingen en op universiteiten ingezet worden.
  • Subject Terms:
  • Subject Terms: