Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
  • 1-9 of  9 results for ""Mission of the church""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Istotne komponenty młodości w świetle chrystologii ; Youth in the Light of Christology

Subjects: Słowo Wcielone; relacja antropologia-chrystologia; młodość teologiczna

  • Source: Teologia i Człowiek; Vol 49, No 1 (2020); 65-86 ; Theology and Man; Vol 49, No 1 (2020); 65-86 ; 2391-7598 ; 1731-5638

Record details

×
Academic Journal

Ecclesiastical Traces of Consecrated Life ; Eklezjalne znamiona życia konsekrowanego

Subjects: consecrated Life; the Church; “sentire cum Ecclesia”

  • Source: Teologia i Człowiek; Vol 47, No 3 (2019); 11-32 ; Theology and Man; Vol 47, No 3 (2019); 11-32 ; 2391-7598 ; 1731-5638

Record details

×
Academic Journal

Service of mercy as the most typical activity of permanent deacons ; Posługa miłosierdzia najbardziej typową działalnością diakonów stałych

Subjects: diaconate; deacons; bishops

  • Source: Theology and Man; Vol 34, No 2 (2016); 11-37 ; Teologia i Człowiek; Vol 34, No 2 (2016); 11-37 ; 2391-7598 ; 1731-5638

Record details

×
Academic Journal

The Church in Byelorussia and her experience of faith after 1991 ; Doświadczenie wiary Kościoła katolickiego na Białorusi po 1991 roku

Subjects: Byelorussia; Church; Evangelization

  • Source: Theology and Man; Vol 24, No 4 (2013); 61-76 ; Teologia i Człowiek; Vol 24, No 4 (2013); 61-76 ; 2391-7598 ; 1731-5638

Record details

×
  • 1-9 of  9 results for ""Mission of the church""